Korxona madaniyati

4

Munosabatlar hammasini hal qiladi

2

Maqsadlar yo'nalishni belgilaydi

3

Amalga oshirish yaxshiroq

1

Tafsilotlar yo'q Muvaffaqiyatsiz